Tarinamme - Our story

Valosalon synty

Uskomus siitä, että Valosalon mamassa asuu pieni paimentyttö, on luontaisesti ohjannut elämänkäänteet niin, että ympärillemme on muodostunut nelijalkaisten farmi täynnä kaikenkarvaista paimennettavaa.  Meillä on pitäydytty kasvattamaan kuitenkin vain koiria, kaupunkikarjaa, kuten mama sanoo, vaikka asustammekin maaseudun rauhassa.

 Ensimmäinen kosketus oman koiran omistamiseen maman elämässä oli, kun viileäkatseinen sinisilmäinen siperianhusky Helios tuli nuoren maman elämään. Myöhemmin kuvaan astui harmaa, ujo whippetpoika Kalle, joka jatkoi maman kouluttamista  koiraihmiseksi. Vuosien kuluessa perheemme kasvoi sekä ihmislapsilla että uusilla koiratuttavuuksilla, jolloin myös englantilaiset kanakoirat, pointterit ja englanninsetterit ja bichon frisé astuivat kuvaan ja jotka vuosien aikana kasvattivat myös Viljasta koiraihmistä. 

Suloisista suloisin bichon frisé -tyttö, Cosette eli Valo tuli elämäämme 2003, jolloin emme aavistaneetkaan, että se antaisi joskus nimensä kennelillemme 2013. Ennen tätä merkittävää tapahtumaa bichon frisé Valo synnytti kaksi pentuetta Suovaaraan kenneliin, perheemme metsästäjän omalle kennelnimelle.  Valo, Vampuusi, Vampoussen, Puushi... uskollisella, meidän kaikkien elämän valopilkulla, pienellä ja hupaisalla suurella persoonalla oli monta kutsumanimeä, joilla sitä helliteltiin, kutsuttiin tai maaniteltiin. Valo oli valovoimainen koirayksilö, jonka muisto elää sen 15 jälkeläisessä ja kennelimme nimessä. 

Salukin, tuon aivan erityisen koirarodun, tie sydämeemme astui jo kauan ennen kuin saimme kotiimme ensimmäisen oman itämaiden ihmeen. Ihailemamme, esteettisestikin silmiä hivelevä salukityttö, tuli vihdoinkin osaksi laumaamme v. 2004, kun lumoava valkoinen Lumo syntyi Tazillahin kenneliin.  Lumo eli Tazillah Mandana Monir valloitti erityisellä pidättyvällä olemuksellaan meidät kaikki. Vuosien kuluessa ajatus omasta kennelistä alkoi orastaa mielessämme. Muutaman bichon frisé -pentueen ja kolmen salukitytön kokemuksella me, äiti (mama) ja tytär ( Vilja ), perustimme vihdoin oman kennelimme, Valosalon kennelin vuonna 2013. Olemme vuosien aikana saaneet paljon ohjeita ja opastusta useilta hienoilta salukikasvattajilta, joista jokainen ansaitsee erityiskiitokset meille antamastaan pyyteettömästä opastuksesta.


The belief that there is a little shepherd living in Valosalo's mama, has naturally guided the twists and turns of life so that a four-legged farm has formed around us. However, we have stuck to raising only dogs, "urban cattle", even though we live in the peace of countryside. 

The first contact with owning a dog in mama's life was when the cool, blue-eyed Siberian Husky called Helios came into young mama's life. Later, the grey and shy whippet boy Kalle entered the picture, who continued to train mama to be a dog person. Over the years, our family grew with both human children and new dog friends, when English hunting dogs, (English Pointers and English Setters) and also Bichon Frisé entered the picture. Over the years, they raised also Vilja to a dog person. 

The sweetest Bichon Frisé girl, Cosette aka Valo, came into our lives in 2003, when we had no idea that she would one day give her name to our kennel. Before this significant event,  Valo gave birth to two litters in Suovaara kennel, the kennel owned by our family's hunter man. Valo, Vampuusi, Vampoussen, Puushi... The loyal and funny little dog with big personality had many nicknames. Valo was a luminous dog, whose memory lives on in her 15 puppies and in the name of our kennel. 

The Saluki, that very special breed, made its way into our hearts trough the years. In 2004, it finally became a part of our herd, when an enchanting white Saluki girl, Lumo, was born in the Tazillah kennel. Lumo aka Tazillah Mandana Monir captivated us all with her special reserved nature. Over the years, the idea of ​​our own kennel began to sprout in our minds. With the experience of a few Bichon Frisé litters and three Saluki girls, we, mother (mama) and daughter (Vilja), finally established our own kennel, Valosalon, in 2013. 

Over the years, we have received a lot of instructions and guidance from several great Saluki breeders, each of whom deserves special thanks for the guidance they have given us.

Kasvatuksemme lähtökohdat

Lumon kuoltua traagisesti auto-onnettomuudessa ja Muslan osoittauduttua varsin allergiseksi koiraksi, kennelimme kantanartuksi valikoitui lopulta 2012 syntynyt Eirecogteil´s Rosier Syrah eli Leija. Leija synnytti keväällä 2016 kenneliimme ensimmäisen salukipentueen isänä Tazillah Husayn Ameer eli Hector. Pentue osoittautui rodunomaiseksi ja terveeksi jättäen meille kipinän jatkaa kasvatustyötä. Haluammekin jalostaa tätä muinaista rotua uskollisena sen rotumääritelmälle, jonka mukaan saluki on liioittelematon ja kohtuullinen metsästyskoira, jonka tulee ilmentää "jaloutta ja sopusuhtaisuutta sekä nopeutta ja kestävyyttä yhdistyneenä voimaan ja aktiivisuuteen". Bichon frisén kasvatuksen jäätyä taustalle, Valosalon kennelissä elää orastava toivo saada tulevaisuudessa kasvattaa lisää näitä uljaita itämaiden ihmeitä. 

Valosalon kennelissä haluamme kasvattaa tulevat salukimme vaalien ennen kaikkea sitä, että koiramme olisivat terveitä, kokonaisuudeltaan liioittelemattomia, sopusuhtaisia ja sulavaliikkeisiä kumppaneitamme, joiden kanssa on mutkatonta niin kotona kuin luonnossa liikkuessamme. Päämääränämme ei ole kasvattaa määrällisesti paljoa, vaan pyrimme jalostuksessa mahdollisimman laadukkaisiin rotunsa edustajiin. Teemme jalostuspäätökset valikoiden ja harkitusti, pyrkien säilyttämään koiriemme hyvät ominaisuudet ja parantamaan niiden heikompia puolia, kuten kasvatustyössä kuuluukin.  Suunnitellessamme pentuetta, meille on ehdottoman tärkeää selvittää tulevan pentueen vanhempien ja suvun taustat mahdollisimman tarkasti niin terveyden, ulkomuodon kuin rodunomaisen käyttäytymisen osalta. Tätä tukevat myös viralliset terveystutkimukset sydänultraus ja silmäpeilaus, sekä NCL-geenitestiNoudatamme näin myös Suomen salukikerho ry:n antamia jalostussuosituksia.

Rotumääritelmään voi perehtyä tarkemmin Suomen salukikerho ry:n sivuilla.